Svenska som andraspråk 2 & 3
av Therése Åkerberg & Christian Norefalk
Förlag: NA förlag
Svenska som andraspråk 2 & 3 täcker hela det centrala innehållet i kurserna Svenska som andraspråk 2 och Svenska som andraspråk 3 och är skriven med svenska som andraspråksämnets övergripande syfte i fokus, dvs. att eleven ska få utveckla sin komm... LÄS MER
Svenska som andraspråk 2 & 3

1. Andraspråks­inlärning i teori och praktik

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Andraspråks­- inlärning i teori och praktik
1 min
Vad är ett andraspråk?
4 min
2 frågor
Vad är inlärning?
4 min
1 frågor
Vad är andraspråksinlärning?
1 min
Några nedslag i andraspråksforskningen
55 min
12 frågor
Strategier för andraspråksinlärning
17 min
Övningar: Andraspråks­inlärning i teori och praktik
3 min

2. Språklig variation

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Språksläktskap
9 min
3 frågor
Språktypologi
35 min
18 frågor
Språkförändring
43 min
12 frågor
Språksituationen i Sverige idag
15 min
5 frågor
Språklig självbiografi
8 min
Språksociologi
59 min
8 frågor
Övningar: Språklig variation
4 min

3. Den sköna litteraturen

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Vad är skönlitteratur?
19 min
11 frågor
Varför litteraturhistoria?
22 min
9 frågor
Antiken ca 700 f.Kr. – 476 e.Kr.
76 min
33 frågor
Medeltiden ca 476–1453
96 min
39 frågor
Renässansen ca 1453–1600
38 min
14 frågor
Barocken och Franskklassicismen 1600–1700
18 min
3 frågor
Upplysningen ca 1700–1789
53 min
17 frågor
Romantiken ca 1770–1830
40 min
Realismen 1815–1880
24 min
Modernismen 1880–1945
82 min
Efterkrigstiden 1945–
16 min
Arbeta med ­litteratur och film
19 min
Övningar: Den sköna litteraturen
6 min

4. Kommunikation och påverkan

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Retoriken då och nu – från ­antikens Grekland till dagens kursplan
7 min
Att diskutera för att nå insikt eller för att övertyga?
5 min
Ethos, logos och pathos
71 min
Mottagarens ansvar och källkritik
10 min
Övningar: Kommunikation och påverkan
3 min

5. Skriv... och nå fram med ditt budskap

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Vad är sakprosa?
20 min
1 frågor
Skrivprocessen
47 min
Artiklar
42 min
3 frågor
PM
7 min
1 frågor
Text av ­vetenskaplig karaktär
20 min
1 frågor
Övningar: Skriv... och nå fram med ditt budskap
2 min

6. Tala.. och få andra att lyssna

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Tala på olika sätt
7 min
2 frågor
Muntligt ­framförande i och inför en grupp
51 min
7 frågor
Nervös? Det går att komma över!
2 min
Konsten att lyssna
42 min
1 frågor
Övningar: Tala.. och få andra att lyssna
2 min

Bedömningsmatriser

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Bedömningsmatriser
34 min