Vi vill beröra och inspirera, till något större än oss själva

Läromedel för gymnasie- och vuxenutbildning på en smart studieplattform

Studera smart

Plugga med våra läromedel i en studieplattform byggd på principer från pedagogisk forskning: Det är så du lär dig som mest effektivt.

Intelligent

Vi använder A.I. för att skräddarsy lärandet efter användarnas kognitiva förmåga.

Evidensbaserad

Vår funktionalitet bygger på kvantitativa pedagogiska studier.

Älskad

Vårt fokus ligger alltid på eleven. Det visar sig i våra användarenkäter där vi får 9/10 i betyg av våra användare.

Ett bibliotek med heltäckande material

Våra böcker innehåller genomgångar, exempeltexter, övningar och betygsmatriser som utgår från kursens centrala innehåll, kunskapskrav och det nationella provet.

Ett bibliotek i fickan

Våra böcker fungerar lika bra på alla dina enheter.
Devices with Hypocampus content

Stort utbud av läromedel

Skrivna i nära samarbeten med lärare och elever för att möta skolornas behov.

Relevanta frågor

Alla instuderingsfrågor är kopplade till avsnitten vilket gör det enkelt att se vad du behöver repetera.

Filmer & bilder

Bilder och filmer som förklarar och fördjupar.
Devices with Hypocampus content

Studera smartare

Vi har en evidensbaserad studieplattform som använder A.I. för att skräddarsy lärandet utifrån dina behov.

Features som lär dig mer
per studerad minut

Pedagogiska kvantitativa studier visar gång på gång att vissa metoder ökar lärandet mer än andra. All vår funktionalitet utgår från forskning om hur man lär sig så effektivt som möjligt.

Algoritmer som individanpassar lärandet

Vi använder A.I. för att skräddarsy lärandet efter användarnas kognitiva. förmåga.

Test-enhanced learning

Forskare inom kognitiv psykologi har gång på gång visat att Testbaserat lärande är en av de effektivaste metoderna för att lära sig något.

Learning analytics

Vi presenterar all data om vad, hur och när studenten lärt sig något. Allt för att underlätta framtida lärande.

Spaced repetition

Repetition är all kunskaps moder. Vi ser till att studentens repetition blir individanpassad och effektiv.

Våra böcker används redan av
tusentals nöjda studenter

Den digitala plattformen har använts i över tre år av ett stort antal studenter på olika utbildningar.
NA Student