Svenska som andraspråk 1
av Therése Åkerberg & Christian Norefalk
Förlag: NA förlag
Svenska som andraspråk 1 täcker hela kursen Svenska som andraspråk 1 och innehåller sex kapitel: • Vad är egentligen svenska som andraspråk? • Språklig variation • Relationer • Utbildning och arbetsliv • Ute i samhället • Svenska språkets form, f... LÄS MER
Svenska som andraspråk 1

Förord

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Förord
1 min
Välkommen till svenska som andraspråk
3 min

1. Vad är egentligen svenska som andraspråk

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Att vara två- eller flerspråkig
4 min
2 frågor
Att lära sig ett andraspråk
24 min
14 frågor
Studieteknik
15 min
11 frågor
Skriv en självbiografi
8 min
2 frågor
Övningar: Vad är egentligen svenska som andra språk?
3 min

2. Språklig variation

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Språken i världen
13 min
7 frågor
Språken i Sverige
6 min
3 frågor
Språken i språket
14 min
6 frågor
Olika situationer kräver olika språk
6 min
3 frågor
Kroppsspråk och bildspråk
10 min
5 frågor
Fint och fult språk, finns det?
2 min
1 frågor
Kommunicera effektivt
9 min
5 frågor
Övningar: Språklig variation
7 min

3. Relationer

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Vad är en familj
14 min
10 frågor
Den svåra kärleken
4 min
Jämställdhet och könsroller
9 min
1 frågor
Hur benämner vi varandra i språket?
10 min
5 frågor
Lästema: Kärlek
50 min
5 frågor
17 min
Lästema: Vänskap
21 min
5 frågor
Övningar: Relationer
26 min

4. Utbildning och arbetsliv

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Språkets betydelse för arbete och studier
2 min
1 frågor
Att välja yrke
7 min
1 frågor
Att studera vidare
15 min
7 frågor
Fackspråk
2 min
1 frågor
Lästema: drömmar
17 min
Att söka jobb
8 min
3 frågor
Anställningsintervju
5 min
2 frågor
Argumenterande text
50 min
23 frågor
Övningar: Utbildning och arbetsliv
8 min

5. Ute i samhället

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Det svenska samhället
25 min
11 frågor
Skriv en krönika och ett reportage
8 min
2 frågor
Lästema: Bilden av Sverige i litteraturen
7 min
Texter i samhället
49 min
25 frågor
Lästema: på liv och död
35 min
9 frågor
Skriv en nyhetsartikel
5 min
2 frågor
Övningar: Ute i samhället
10 min

6. Svenska språkets form, funktion och betydelse

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Vad är ett språk?
1 min
Människans språk i förhållande till andra djurs språk
3 min
1 frågor
Vad är grammatik?
3 min
1 frågor
Ord
9 min
3 frågor
Ordklasser
57 min
36 frågor
Fraser
2 min
Satsdelar
5 min
Satser och meningar
5 min

Betygsmatriser och facit

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Betygsmatriser
11 min
Facit till övningar
47 min