Svenska 1 - Helt enkelt
av Annika Nilsson & Lena Winqvist
Förlag: NA förlag
Svenska 1 - Helt enkelt rymmer hela kursen Svenska 1. Genomgångar, exempeltexter, övningar och betygsmatriser utgår från kursens centrala innehåll, kunskapskrav och det nationella provet. Teori kopplas till övningsuppgifter och stor vikt läggs på... LÄS MER
Svenska 1 - Helt enkelt

1. Fiktivt berättande

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Lyrik
29 min
20 frågor
Dramatik
24 min
16 frågor
Epik I
26 min
15 frågor
Epik II
28 min
14 frågor
Sammanfattning
1 min
Noveller med tema ”kärlek och relationer"
20 min
Slutuppgifter: Fiktivt berättande
11 min
Övningsuppgifter: Fiktivt berättande
14 min

2. Muntlig framställning

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Inledning
6 min
1 frågor
Ethos, logos och pathos
13 min
7 frågor
Den retoriska arbetsprocessen
36 min
19 frågor
Intellectio - mottagare, sändare och budskap
2 min
Feedback
4 min
2 frågor
Sammanfattning
1 min
Övningstexter: Muntlig framställning
17 min
Slutuppgifter: Muntlig framställning
4 min
Övningsuppgifter: Muntlig framställning
10 min

3. Argumentation

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Inledning
1 min
Tes, hållbara argument och motargument
12 min
8 frågor
Vilka argument ska du undvika och lära dig att genomskåda?
16 min
12 frågor
Att skriva argumenterande texter - i en bra ordning
23 min
16 frågor
Sammanfattning
1 min
Övningstexter: Argumentation
18 min
4 frågor
Slutuppgift: Argumenterande text
4 min
Övningsuppgifter: Argumentation
9 min

4. Skriftlig framställning

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Inledning
6 min
3 frågor
Att skriva referat och källhänvisa
35 min
24 frågor
Att hitta en passande stil och ton
15 min
5 frågor
Recension
23 min
10 frågor
Reportage
30 min
15 frågor
Krönika
24 min
11 frågor
Essä
28 min
9 frågor
Den tredelade uppsatsen
36 min
21 frågor
Sammanfattning
1 min
Slutuppgift: Skriftlig framställning
4 min
Övningsuppgifter: Skriftlig framställning
19 min

5. Språkliga begrepp och språkriktighet?

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Inledning
2 min
Ord och synonymer
49 min
38 frågor
Huvudsats och bisats
21 min
12 frågor
Interpunktion
14 min
11 frågor
Sammanfattning
1 min
Övningsuppgifter: Språkliga begrepp
14 min

6. Språklig variation?

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Inledning
9 min
6 frågor
Kronolekter
18 min
9 frågor
Sexolekter - Manligt och kvinnligt språk
7 min
5 frågor
Språk i förändring
22 min
17 frågor
Dialekter
18 min
13 frågor
Informellt och formellt språkbruk
19 min
13 frågor
Sammanfattning
1 min
Slutuppgift: Språklig variation
3 min
Övningsuppgifter: Språklig variation
9 min

7. Verktygslådan

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Musik/Lyrikanalys
2 min
Den dramaturgiska modellen
2 min
Novellanalys
5 min
Att skriva en novell - arbetsgång
1 min
Stilfigurer
3 min
Dispositio - att ordna innehållet (muntligt anförande)
1 min
Att skriva PM/Elevformulär
2 min
Din checklista - muntlig framställning
1 min
Argumenterande tal och text
1 min
Sammanhangssignaler
1 min
Respons på uppsats
1 min
Lässtrategier
4 min
Kunskapskrav, Svenska 1, 100p
7 min

8. Betygsmatriser, Facit & Referenser

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Betygsmatris: Fiktivt Berättande
9 min
Betygsmatris: Muntlig Framställning
2 min
Betygsmatris: Argumentation
2 min
Betygsmatris: Skriftlig Framställning
3 min
Betygsmatris: Språklig variation
3 min
Facit
74 min
Referenser
2 min