Samhällskunskap 1b
av Johan Eriksson
Förlag: NA Förlag
Samhällskunskap 1B är ett läromedel som strävar efter engagemang, aktivitet och självständigt tänkande – både i klassrummet och ute i samhället. Varje kapitel inleds med en ”rivstart” som snabbt öppnar upp för diskussion och egna reflektioner kri... LÄS MER
Samhällskunskap 1b

Vetenskaplig metod

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Inledning
1 min
Vad är samhällsvetenskap?
8 min
5 frågor
Vetenskaplig metod
21 min
8 frågor
Källkritik och presentation av resultat
6 min
1 frågor
Sammanfattning
6 min
4 frågor

Individ och samhälle

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Inledning
1 min
Identitet och kultur
22 min
10 frågor
Makt
12 min
5 frågor
Kategorier
29 min
8 frågor
Sammanfattning
8 min
5 frågor

Brott och straff

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Introduktion till brott och straff
1 min
Lag och rätt
9 min
4 frågor
Rättsstaten
30 min
21 frågor
Brott och straff
22 min
11 frågor
Sammanfattning
4 min
2 frågor

Informationssamhället

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Inledning
1 min
Informationssamhället
17 min
5 frågor
Massmedia
25 min
7 frågor
Sammanfattning
3 min
1 frågor

Demokrati

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Inledning
1 min
Demokratins kännetecken
14 min
7 frågor
Demokratins metoder
17 min
5 frågor
Diktaturens kännetecken
17 min
8 frågor
Sammanfattning
4 min
2 frågor

Politik och ideologi

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Inledning
1 min
Ideologierna
34 min
13 frågor
Det svenska partisystemet
17 min
8 frågor
Sammanfattning
5 min
3 frågor

Så styrs Sverige

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Inledning
1 min
Sveriges statsskick
21 min
7 frågor
Kommuner och landsting
18 min
8 frågor
Riksdag och regering
30 min
10 frågor
Utblick: andra statsskick
7 min
3 frågor
Sammanfattning
7 min
4 frågor

Europeiska unionen

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Inledning
3 min
1 frågor
EU i din vardag
6 min
2 frågor
EU:s samarbetsområden
13 min
6 frågor
Så styrs EU
8 min
6 frågor
EU:s utmaningar
3 min
Sammanfattning
4 min
2 frågor

Globala samhället

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Inledning
1 min
Globala utmaningar
6 min
2 frågor
Det internationella systemet
31 min
13 frågor
Förenta nationerna
14 min
6 frågor
Våra mänskliga rättigheter
9 min
1 frågor
Svensk utrikespolitik
10 min
3 frågor
Sammanfattning
6 min
2 frågor

Samhällsekonomi

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Inledning
1 min
Vad är ekonomi?
9 min
3 frågor
Ekonomiska system
14 min
5 frågor
Så fungerar marknaden
10 min
2 frågor
Det ekonomiska kretsloppet
16 min
4 frågor
Arbetsmarknaden
8 min
3 frågor
Ekonomisk politik
15 min
7 frågor
Sammanfattning
8 min
3 frågor

Privatekonomi

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Inledning
1 min
Inkomster och utgifter
9 min
4 frågor
På jobbet
14 min
7 frågor
Betala skatt
10 min
5 frågor
Spara och låna
13 min
4 frågor
Betala räkningar
7 min
3 frågor
Du som konsument
16 min
3 frågor
Sammanfattning
4 min
2 frågor