Samhällskunskap
av Johan Eriksson
Förlag: NA förlag
Perspektiv på samhällskunskap 1-2-3 riktar sig till elever på gymnasiets högskoleförberedande program. Några av läromedlets kännetecken: • Lättlästa och konkreta faktatexter med avstamp i elevernas vardag. • Luftiga uppslag med informationsgrafik... LÄS MER
Samhällskunskap

Vetenskaplig metod

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Inledning
1 min
Vad är samhällsvetenskap?
16 min
10 frågor
Vetenskaplig metod
21 min
8 frågor
Källor och källkritik
18 min
7 frågor
Redovisa och presentera resultat
11 min
3 frågor
Vägar till sanningen
26 min
14 frågor

Individ och samhälle

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Inledning
1 min
Identitet och kultur
22 min
10 frågor
Metod: Perspektivtagande och enkät
21 min
7 frågor
Makt
23 min
9 frågor
Kategorier
32 min
8 frågor
Uppdrag: Individ och samhälle
4 min

Brott och straff

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Introduktion till brott och straff
1 min
Lag och rätt
9 min
4 frågor
Rättsstaten
30 min
21 frågor
Brott och straff
22 min
11 frågor
Metod: Statistik, källkritik och intervju
16 min
7 frågor
Uppdrag: Brottsstatistik, intervju och enkät
4 min
Uppdrag: Brott och straff
3 min

Informationsamhället

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Inledning
1 min
Informationssamhället
13 min
4 frågor
Metod: risk- och scenarioanalys
4 min
Uppdrag: Kränkt och informationssamhällets framtid
2 min
Kommunikation
16 min
5 frågor
Metod och uppdrag: Opinionsbildning
11 min
1 frågor
Massmedia
25 min
7 frågor
Metod och uppdrag: Medieanalys
9 min
1 frågor

Demokrati

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Inledning
1 min
Demokratins kännetecken
14 min
7 frågor
Demokratins metoder
17 min
5 frågor
Diktaturens kännetecken
17 min
8 frågor
Demokratins villkor
29 min
9 frågor
Metod: Fallstudie
3 min
Uppdrag: Demokrati
3 min

Politik och ideologi

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Inledning
1 min
Vad är politik?
4 min
Ideologierna
34 min
13 frågor
Perspektiv på: Rättvisa
15 min
7 frågor
Det svenska partisystemet
15 min
5 frågor
Sveriges riksdagspartier
14 min
8 frågor
Perspektiv på: Partipolitik
8 min
3 frågor
Metod & uppdrag: Hermeneutik
4 min
Uppdrag: Politik och ideologi
5 min

Så styrs Sverige

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Inledning
1 min
Sveriges statsskick
21 min
7 frågor
Kommuner och landsting
19 min
9 frågor
Metod & uppdrag: Utvärdera & förbättra
5 min
Riksdag och regering
38 min
12 frågor
Metod och uppdrag: kostnads- & nyttoanalys
4 min
Utblick: andra statsskick
7 min
3 frågor
Uppdrag: så styrs sverige
2 min

Europeiska unionen

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Inledning
3 min
1 frågor
EU i din vardag
6 min
2 frågor
EU:s samarbetsområden
13 min
6 frågor
Så styrs EU
8 min
6 frågor
Från lagförslag till lag i EU
5 min
2 frågor
EU:s utmaningar
18 min
3 frågor
Uppdrag: struktur & aktör i Europapolitiken
2 min
Stora frågan & Uppdrag: Europa
3 min

Globala samhället

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Inledning
1 min
Globala utmaningar I
15 min
6 frågor
Metod och uppdrag: indikator och index
7 min
2 frågor
Globala utmaningar II
23 min
4 frågor
Metod: Fördjupad orsaksanalys
8 min
3 frågor
Globala utmaningar III
11 min
3 frågor
Perspektiv på: fattigdom och rikedom
12 min
2 frågor
Det internationella systemet
31 min
13 frågor
Förenta nationerna
14 min
6 frågor
Våra mänskliga rättigheter
9 min
1 frågor
Svensk utrikespolitik
10 min
3 frågor
Uppdrag: världen
3 min

Samhällsekonomi

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Inledning
1 min
Vad är ekonomi?
9 min
3 frågor
Ekonomiska system
14 min
5 frågor
Så fungerar marknaden
14 min
3 frågor
Det ekonomiska kretsloppet
16 min
4 frågor
Arbetsmarknaden
8 min
3 frågor
Ekonomisk politik
15 min
7 frågor
Ekonomisk teori
25 min
4 frågor
Ekonomi och ekologi
24 min
6 frågor
Metod: Livscykelanalys
2 min
Uppdrag: Koll på hållbarheten
2 min

Privatekonomi

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Inledning
1 min
Inkomster och utgifter
9 min
4 frågor
På jobbet
14 min
7 frågor
Betala skatt
10 min
5 frågor
Spara och låna
13 min
4 frågor
Betala räkningar
7 min
3 frågor
Du som konsument
16 min
3 frågor
Uppdrag: Din ekonomi
2 min