Naturkunskap 2 - Ditt universum
av Fredrik Jonsson
Förlag: NA förlag
Naturkunskap 2 – Ditt universum är formulerad utifrån kursplanen för Naturkunskap 2 på gymnasiet, men kan läsas av vem som helst som önskar en fördjupad förståelse för naturens samband. Naturkunskap 2 – Ditt universum ger dig som läsare en djupare... LÄS MER
Naturkunskap 2 - Ditt universum

Naturvetenskapen

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Att vara nyfiken och upptäcka på ett ­strukturerat sätt
4 min
Arbetsmetoder
13 min
5 frågor
Etik
5 min
Naturvetenskapliga fakta
17 min
Teknik och naturvetenskap - Vad är vad?
11 min
1 frågor
Nya verktyg ger ny förståelse
4 min
1 frågor
Förstora och förminska
9 min
2 frågor
Spektroskopi
13 min
6 frågor

Universum

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Universums skapelse
12 min
5 frågor
Galaxer
10 min
4 frågor
Mörk materia och mörk energi
6 min
3 frågor
Vår sol och dess solsystem
8 min
5 frågor
Gravitiation och tyngdlöshet
7 min
3 frågor
Vikt, massa och energi
8 min
4 frågor

Jorden

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Jordens historia
11 min
4 frågor
Atmosfären och jordens sammansättning
13 min
7 frågor
Tektoniska plattor
13 min
7 frågor
Sammanfattning
2 min

Materiens uppbyggnad

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Världen omkring dig
11 min
5 frågor
Grundämnen
15 min
7 frågor
Radioaktivitet
9 min
4 frågor
Fast, flytande, gas och plasma
13 min
7 frågor
Kemiska föreningar
23 min
11 frågor
Sammanfattning
2 min

Kemiska reaktioner

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Atomer byter partners
12 min
6 frågor
Kemisk jämvikt
8 min
3 frågor
Kretslopp och termodynamik
10 min
6 frågor
Sammanfattning
1 min

Kemiska föreningar omkring dig

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Surt och basiskt
19 min
9 frågor
Oxidation-reduktion
7 min
4 frågor
Organiska föreningar innehåller kol
19 min
8 frågor
Oorganiska föreningar
4 min
2 frågor
Sammanfattning
2 min

Material

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Din värld är full av material
8 min
3 frågor
Keramer
14 min
7 frågor
Kompositmaterial & metall
18 min
8 frågor
Trä och grafen
17 min
8 frågor
Sammanfattning: Material
2 min

Evolution

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Evolutionshistoria
12 min
4 frågor
Evolution - ett resultat av flera faktorer
14 min
6 frågor
Naturligt urval – av olika anledningar
12 min
5 frågor
Utan mål och mening
7 min
3 frågor
Virus och sjukdomar - Evolutionär kapplöpning
12 min
4 frågor
Evolution på mikro-och makronivå
7 min
2 frågor
Evolutionens spår
13 min
5 frågor
Artbildning
8 min
3 frågor
Släktträd
9 min
3 frågor

Strukturer i kroppen

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Ett välfungerande samspel
8 min
3 frågor
Stamceller, differentiering och specialisering
7 min
3 frågor
Byggstenar
23 min
7 frågor
Vävnader och organ
9 min
5 frågor
Sammanfattning
1 min

Hjärnan och nervsystemet

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Centrala nervsystemet
10 min
4 frågor
Perifera nervsystemet
8 min
2 frågor
Från intryck till reaktion
16 min
4 frågor
Sammanfattning
2 min

Sinnesorgan

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Ditt fönster mot omvärlden
5 min
2 frågor
Syn
22 min
9 frågor
Hörsel och balans
23 min
8 frågor
Känsel
6 min
3 frågor
Lukt
8 min
3 frågor
Sjätte sinnet
4 min
1 frågor

Andning och cirkulation

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Andning
13 min
5 frågor
Cirkulation
8 min
2 frågor
Hjärtrytmens styrning och reglering
17 min
4 frågor
Blodtryck och blodets funktion
9 min
4 frågor
Blodets beståndsdelar
9 min
3 frågor
Lymfsystemet
5 min
3 frågor
Sjukdomar i andnings- och cirkulationssystemet
8 min
2 frågor
Cirkulation hos olika djur
5 min
2 frågor

Matspjälkningssystemet

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
En kanal genom kroppen
8 min
5 frågor
Näringsupptag
10 min
5 frågor
Sammanfattning
1 min

Rörelseapparaten

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Skelettet
16 min
8 frågor
Leder
8 min
4 frågor
Muskler
14 min
5 frågor
Rörelse och koordination
14 min
6 frågor
Benskörhet och skelett hos djur
8 min
5 frågor
Sammanfattning
2 min

Huden, njurarna och urinvägarna

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Huden
17 min
8 frågor
Eksem
6 min
3 frågor
Njurarna
8 min
5 frågor
Urinvägarna och dialys
13 min
7 frågor

Immunsystemet och det endokrina systemet

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Skydd mot infektioner
11 min
6 frågor
Inflammation
4 min
2 frågor
Ospecifikt och adaptivt immunförsvar
22 min
11 frågor
Allergi och vaccination
12 min
7 frågor
Sjukdomar i immunsystemet och sammanfattning: Immunsystemet
8 min
2 frågor
Endokrina systemet
19 min
12 frågor
Diabetes och sammanfattning: Endokrina systemet
6 min
2 frågor

Fortplantningssystemet

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Inledning: Fortplantningssystemet
5 min
2 frågor
Manliga genitalia
8 min
5 frågor
Kvinnliga genitalia
15 min
7 frågor
Menstruationscykel och graviditet
8 min
5 frågor
Sammanfattning
2 min