Naturkunskap 1b - Välj din väg
av Fredrik Jonsson
Förlag: NA förlag
Naturkunskap 1 – Välj din väg behandlar hur världen runt omkring dig ser ut och hur du påverkar din omgivning. Den tar upp och diskuterar de genetiska faktorerna som gör att du är den du är, de omständigheter som påverkar din hälsa och dina relati... LÄS MER
Naturkunskap 1b - Välj din väg

Naturvetenskap

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Fundera och diskutera: Naturvetenskap
1 min
Naturvetenskapligt arbetssätt
6 min
1 frågor
Naturvetenskapligt arbete är problemlösande
7 min
1 frågor
Modeller och teorier
15 min
5 frågor
Forskningsetik
10 min
3 frågor
Naturvetenskap som beslutsgrund och granskning av naturvetenskap
10 min
2 frågor
Sammanfattning
3 min
1 frågor

Energi

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Energi - en förutsättning för allt
12 min
6 frågor
Energiformer och omvandlingar
13 min
6 frågor
Energikällor
34 min
9 frågor
Energianvändning
11 min
4 frågor
Sammanfattning
4 min
3 frågor
Fundera och diskutera: Energi
1 min

Din omvärld

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Introduktion
2 min
1 frågor
Fotosyntes och cellandning
9 min
5 frågor
Allt cirkulerar - Kretslopp
16 min
8 frågor
Livet hänger ihop
30 min
9 frågor
Olika ekosystem
22 min
6 frågor
Sammanfattning
4 min
2 frågor
Fundera och diskutera: Din omvärld
1 min

Människan påverkar sin omgivning

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Klimatförändringar och global uppvärmning
18 min
7 frågor
Övergödning och försurning
22 min
14 frågor
Miljögifter
18 min
4 frågor
Miljöfarliga metaller
12 min
6 frågor
Ozonlagret
7 min
4 frågor
Radioaktivitet
10 min
6 frågor
Elektroniskt avfall
7 min
4 frågor
Artutrotning
5 min
3 frågor
Miljömärkning
13 min
6 frågor
Sammanfattning
9 min
6 frågor
Fundera och diskutera: Människan påverkar sin omgivning
1 min

Hållbar utveckling

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Begreppet hållbar utveckling
7 min
4 frågor
Resurser
6 min
2 frågor
Ekologiskt fotavtryck, jordklotsmått och ­överskriden budget
12 min
6 frågor
Konsumtionsvanor
8 min
4 frågor
Miljöbalken och miljömål
15 min
5 frågor
Hur kan du påverka miljön?
13 min
4 frågor
Vatten och avfall
8 min
4 frågor
Miljön och världen
17 min
5 frågor
Sammanfattning
6 min
4 frågor
Fundera och diskutera: Hållbar utveckling
1 min

Celler

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Introduktion till celler
11 min
8 frågor
Cellens delar
18 min
8 frågor
Celldelning
10 min
6 frågor
Från en till många celler
7 min
4 frågor
Livets kod
37 min
18 frågor
Sammanfattning
7 min
6 frågor
Fundera och diskutera: Celler
1 min

Genteknik & gen-etik

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Genteknik
21 min
11 frågor
Gen-etik
15 min
2 frågor
Sammanfattning
1 min
Fundera och diskutera: Genetik & Gen-etik
1 min

Hälsa

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Inledning till hälsa
2 min
1 frågor
Hälsofysiologi
34 min
20 frågor
Träning
22 min
10 frågor
Näringslära
34 min
18 frågor
Kost
16 min
6 frågor
Välfärdssjukdomar
7 min
2 frågor
Hälsonormer
3 min
1 frågor
Arv och konsumtion
3 min
1 frågor
Psykisk hälsa
6 min
3 frågor
Sammanfattning
2 min
Fundera och diskutera: Hälsa
1 min

Beroende och droger

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Hjärnan och signalsubstanser
19 min
11 frågor
Tobak och nikotin
20 min
9 frågor
Alkohol
18 min
11 frågor
Narkotika
43 min
18 frågor
Doping
7 min
3 frågor
Legalisering av droger
3 min
1 frågor
Sammanfattning
5 min
3 frågor
Fundera och diskutera: Beroende och droger
1 min

Sex och samlevnad

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Sexuell lust
7 min
3 frågor
Sexualfysiologi
18 min
9 frågor
Sexualitet och reproduktion
9 min
5 frågor
Olika typer av sexualitet
20 min
11 frågor
Sexuell hälsa
3 min
1 frågor
Sexuellt överförbara sjukdomar
61 min
34 frågor
Normer och ideal
10 min
5 frågor
Synen på sex förändras
13 min
6 frågor
Pornografi och sexmissbruk
11 min
3 frågor
Sammanfattning
2 min
Fundera och diskutera: Sex och samlevnad
1 min