Engelska 5 - Outlooks on
av Eva Hallberg & Annika Backemyr Nyberg
Förlag: NA förlag
Outlooks on är ett heltäckande läromedel för Engelska 5. Det står för en vid syn på engelskundervisning och innehåller de grundläggande hjälpmedel som krävs för att bli en självständig, långsiktig "inlärare" av engelska. Det ger också tillfällen t... LÄS MER
Engelska 5 - Outlooks on

Learning

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Three Voices
15 min
11 frågor
Learning
6 min
5 frågor
With foreign eyes on a Swedish school
7 min
2 frågor
What is upper secondary school in Sweden?
14 min
11 frågor
American high school
29 min
14 frågor
Learning more words in less time
3 min
Polar Opposites
8 min
Battle hymn of the tiger mother
11 min
What teachers really want to tell parents
10 min

Learn how to learn

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Strategies
1 min
Learn how to learn new words
2 min
Learn how to learn how to read
16 min
Learn how to learn how to talk
2 min
Learn how to learn how to listen
5 min
Learn how to learn how to write
3 min
Learn how to learn how to proofread
1 min
Learn how to learn how to search
1 min

Well-being

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Voices from Namibia
5 min
Bad actors
22 min
To the boy scouts
4 min
Little women
14 min
Child poverty and social exclusion
7 min
Seven sun facts
4 min
Ladder down the sky
21 min

Time

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Time and time again
1 min
It is time for time management affirmation
4 min
Life as we knew it
27 min
Times aren't what they were
14 min
Boazers
5 min
The headmaster
6 min
Poetry
7 min

Sex and relations

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
How a man's smile...
4 min
Sex crimes
11 min
A dwelling
12 min
The fault in our stars
16 min
Power to the pure
7 min
She cheated on her boyfriend with a woman
4 min
Are you ready for sex?
6 min
Beautiful girl
14 min

Resources and useful lists

KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Formal and informal English
3 min
A personal narrative
1 min
Informative writing
1 min
How to write a summary
2 min
Write about literature or films
1 min
Discussion essay
1 min
Argumentative essay
2 min
Linking words
1 min
Rules of direct speech
1 min
Prefixes and suffixes
2 min
Irregular plural
1 min
The definite article
1 min
List of irregular verbs
3 min
Phrasal verbs
1 min
Verbs and certain expressions that are followed by -ing
1 min
Index
40 min