Användarvillkor

Gäller från och med den 20 maj, 2018.

1. Allmänt

De sammanfattande punkterna är inte en del av villkoren.

 • Hypocampus är en studieportal för alla över 18 år.
 • När du skapar ett konto hos Hypocampus så ingår du också ett avtal med oss.
 • Om du inte accepterar avtalet får du inte använda Hypocampus.

1.1 Dessa allmänna villkor ("Villkoren") utfärdas av Hypocampus AB, org.nr. 559072-5155, Stena Center 1 C, 412 93 Göteborg, Sverige, ("Hypocampus", "vi", "oss" eller "vår" ). Hypocampus är en studieportal och tillhandahåller litteratur och studieverktyg ("Tjänsten").

1.2 För att använda Tjänsten måste du vara minst 18 år och/eller i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av Villkoren.

1.3 Genom att skapa konto och använda tjänsten godkänner du och förklarar dig bunden av dessa villkor som utgör en överenskommelse mellan dig ("Användaren") och Hypocampus. Du förbinder dig att respektera och följa villkoren i den form som de då är skrivna. Om du inte accepterar att följa våra villkor, får du inte använda tjänsten.


2. Tjänsten
 • Du lovar att inte bryta mot lagen när du använder Hypocampus.
 • Du lovar att inte dela med dig av ditt konto eller logga in på någon annans konto.
 • Du lovar att inte försöka förstöra Hypocampus med flit.
 • Du lovar att inte kopiera ut material, så som text och bilder, från Hypocampus utan vårt godkännande.
 • Du lovar att inte lägga in material, så som text och bilder, i Hypocampus som du inte har rätt att lägga in.

Genom att använda tjänsten godkänner du följande:

2.1 Du kommer bara att använda tjänsten för eget bruk och du kommer inte att tillåta andra att använda ditt konto.

2.2 Du kommer inte att använda ett konto som tillhör någon annan person än dig själv, utan vederbörligt tillstånd.

2.3 Du kommer inte att använda tjänsten för olagliga ändamål, inklusive, men inte begränsat till, skicka eller lagra olagligt material, såsom obscent, hotfullt, kränkande eller på annat sätt olagligt eller skadegörande material, inklusive material som är skadligt för barn eller i strid med tredje part integritet rättigheter, eller i bedrägligt syfte.

2.4 Du kommer inte att använda tjänsten för att skicka skräppost, eller repetitiva eller oönskade meddelanden i strid med gällande lagstiftning, eller på annat sätt orsaka olägenhet eller irritation.

2.5 Du kommer inte försämra driften av, eller på annat sätt försöka att skada, tjänsten.

2.6 Du kommer inte att kopiera eller distribuera tjänsten eller någon Hypocampus innehåll utan skriftligt medgivande från Hypocampus.

2.7 Du kommer att hålla din lösenord och den identifiering vi tillhandahåller dig och som ger dig tillgång till tjänsten säkert och konfidentiellt.

2.8 Du kommer att följa alla tillämpliga lagar i landet, stat eller stad som du för närvarande befinner sig i när du använder tjänsten.


3. Avtalsbrott och ansvar
 • Om du bryter mot villkoren eller orsaker oss skada så har vi rätt att avsluta ditt konto.
 • Vi ska göra vårt yttersta för att all info i tjänsten ska vara korrekt men kan inte lova att det aldrig blir fel.
 • Om du bryter mot lagen när du använder Hypocampus, exempelvis genom upphovsrättsintrång eller kreditkortsbedrägeri, kommer vi sammarbeta med myndigheterna.

3.1 Hypocampus förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning, ta bort eller inaktivera tillgång till innehåll som Hypocampus anser bryter mot villkoren, tillämpliga lagar eller på annat sätt är skadligt för tjänsten.

3.2 Informationen och rekommendationerna som du får på eller via tjänsten är endast allmän information och Hypocampus kommer, i den mån rimligt, hålla tjänsten korrekt och aktuell, men garanterar inte att (innehållet i) tjänsten är fri från defekter eller att tjänsten är uppdaterad och korrekt.

3.3 Hypocampus är inte ansvarig för skador som uppstår vid användning av (eller oförmågan att använda) tjänsten, inklusive skador orsakade av skadlig kod, virus, förutom om en sådan skada orsakats av grov vårdslöshet från Hypocampus.

3.4 Genom att acceptera dessa villkor och genom att använda tjänsten samtycker du till att gottgöra och hålla Hypocampus, Hypocampus AB, dess dotterbolag, licensgivare, och alla sina anställda, tjänstemän, andra användare, advokater och agenter skadeslösa och oskyldiga och mot alla krav, kostnader, skador, förluster, skulder och utgifter (inklusive advokatkostnader och avgifter) som uppstår ur eller i samband med:

3.4.1
brott mot någon bestämmelse i dessa villkor eller någon annan tillämplig lag eller reglering, vare sig nämns häri eller ej,
3.4.2
kränkning av tredje parts rättigheter,
3.4.3
och missbruk av tjänsten.

3.5 Hypocampus kan engagera sig i och samarbeta med myndigheterna för verkställighet av lagar för att åtala en användare som bryter mot dessa villkor. Du bekräftar att Hypocampus inte har någon skyldighet att övervaka din tillgång till eller användning av tjänsten, men har rätt att göra så för att driva tjänsten, för att säkerställa att du följer dessa villkor eller tillämplig lag.


4. Licens och upphovsrätt
 • Genom det här avtalet har du rätt att använda Hypocampus så länge du inte sprider informationen från tjänsten.

4.1 Om du godkänner dessa villkor beviljas du en begränsad, icke­exklusiv, icke­överförbar licens att använda tjänsten på webbläsare som du äger eller kontrollerar, och med hjälp av en sådan kopia/or av tjänsten endast för personligt bruk.

4.2 Du får inte licensiera, dellicensiera, sälja, överföra, överlåta, distribuera eller på annat sätt kommersiellt utnyttja tjänsten på annat sätt än att tillhandahålla evenemang.

4.3 Hypocampus respekterar upphovsrätten och förväntar sig att dess användare även göra detta. Det är Hypocampus policy att, i förekommande fall, avsluta Användare som kränker eller tros göra intrång på upphovsrätten.


5. Immateriella rättigheter
 • Det här avtalet ger dig inte äganderätt över innehållet i Hypocampus.

5.1 Hypocampus ensam har alla rättigheter, inklusive alla relaterade immateriella rättigheter till tjänsten och dess innehåll såvida inte andra rättigheter explicit står angivna.

5.2 Dessa Villkor utgör inte en försäljning och inte ger dig ingen äganderätt relaterade till tjänsten eller några immateriella rättigheter som ägs av Hypocampus. Dessa villkor ger heller ingen äganderätt relaterade till några immateriella rättigheter som ägs av de upphovsmän som publicerar information i Hypocampus


6. Giltighetstid och överenskommelse om upphörande
 • Du kan när som helst skicka en uppsägning, ladda ner din data och få din data raderad genom att kontakta info@hypocampus.se.

6.1 Avtalet mellan dig och Hypocampus ingås på obestämd tid.

6.2 Du har rätt att när som helst säga upp avtalet med oss genom att skicka en uppsägning till oss och därmed inaktivera användningen av tjänsten.

6.3 Du har rätt att när som helst få ut den data som är knuten till ditt användarkonto på ett läsbart format genom att skicka en förfrågan till oss.

6.4 Du har rätt att när som helst ta bort den data som är knuten till ditt användarkonto genom att skicka en förfrågan till oss.

6.5 Hypocampus har rätt att när som helst säga upp avtalet med dig med omedelbar verkan om du bryter mot något av dessa villkor eller om Hypocampus anser att du missbrukar tjänsten, eller om Hypocampus bestämmer sig för att inte längre tillhandahålla tjänsten.


Dessa villkor utfärdades den 20 maj, 2018.